Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

У сарадњи са Баварском државном библиотеком, из Минхена, ЗЛАТНИ ПСАЛТИР илустрован је  најважнијим примјерцима средњовјековне српске илуминације насталим  крајем 14. вијека и овековјеченим у Српском-Минхенском псалтиру.

Пслатир је, претпоставља се, написан или за кнеза Лазара, или његовог сина, деспота Стефана Лазаревића. Српски псалтир истиче се као један од најважнијих српских умјетничких споменика из последњих година 14. века. Он је драгоцен и као најобимнији рукопис српског минијатурног сликарства и као дело које је у себи садржало много оних позитивних особина из којих се формирао последњи велики стил старе српске уметности, стил моравске школе.

Посебност овог рукописа састоји се у величанственим минијатурама. обложених златним листићима. Број и богатство минијатура превазилази било коју другу сачувану средњевјековну књигу са ових простора, укључујући и Мирославово Јеванђеље.

Као књига достојна цара, псалтир се представља у непрегледном сјају. Визуелни украси садрже минијатуре илуминиране златном фолијом. Овакви прикази, у плавим и црвеним оквирима на златним подлогама илуструју текст рукописа у словенском стилу са изразитим византијским утицајима: Стари и Нови завет, Псалми и доксологије на српском. Као резултат тога, српски-минхенски псалтир је најопсежније илуминиран рукопис српског православља.