Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Завичајни дио

Одјељење завичајне збирке основано је крајем 2003. године и смјештено је у 15 м2 простора. Од оснивања па до данас, прикупљено је преко 3300 монографске публикације, двије старе и ријетке књиге, пет докторских дисертација и пет магистарских радова. Завичајно одјељење располаже и са 74 јединице аудиовизуелне грађе, 120 картографских јединица и са 39 наслова серијских публикација. Завичајне одреднице обухватају сав културно-историјски живот Пала, од првих писаних споменика до данас. Одјељење посједује и све бројеве календара Српског просвјетног и културног друштва „ Просвјета“ . Све монографске и серијске публикације уредно су инвентарисане и електронски систематизоване. Око 80% грађе за ово одјељење набављено је куповином, а остатак су поклони и размјена.