Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Промоција књиге „ Скућиште“ аутора Марка Милановића Маруна

Промоција књиге „ Скућиште“ аутора  Марка Милановића Маруна одржана је  7.6. 2024. године у холу Културног центра Пале.

Скућиште је једна од оних збирки пјесама која покреће читаоца на мноштво асоцијација, различитих доживљајаа али и на потребу поетичког разлагања и склапања зарад проучавања појединачних њених дијелова и цјелине. И сваки пут би донијело ново значење, нову спознају свијета и човјековог мјеста у њему, и мјеста поезије у свему. По стилу и изразу Миловановић је нескривено на трагу Васка Попе,  а опет толико аутентичан и препознатљив.

Његова, назваћемо је метафора објекта, сродна оној Попиној метафори тијела, на интерсентан а веома снажан начин увлачи читаоца у поетску слику свијета и сугестивно утиче на њену апсорпцију.

( из рецензије проф. Др Жељка Пржуљ)

Промоцију књиге организовала је Народна библиотека Пале.